<BGSOUND src="http://bahasa.pdkjateng.go.id/msctbgjw/backsoundjawalow.mp3">
YJ Dailynews - шаблон joomla Книги

Ganjar Saat Bermain Ketoprak di Pesta Rakyat Jawa Tengah.

Video: Pagelaran Wayang

Cerita tentang Budaya Jawa A Day With Ganjar Pranowo

PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA, PEMPROV JATENG GELAR WAYANGAN SEMALAM SUNTUK

UU No 5 Tahun 2017

Kesenian Tradisional khas Jawa Tengah

Wayang Kulit Jumat Kliwon ing TBJT Surakarta Mbabar Lakon “Jumenengan Pringgodani”

Berita Terbaru

20
July
Taun 2019 Pemerintah Nyiapke DAK Rp 1 Triliun Kanggo Ningkatake Lan Ngrembakakake Kabudayan

Jakarta, Kemendikbud - Pemerintah nyiapake Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1 triliun kanggo ningkatake lan ngrembakakake kabudayan. Dana kasebut asale sa...

Read more
18
July
Gunung Lan Sastra

  BPSB2D (18/7) - “Hamung kanthi golek kasuwungan sampurna ing gunung, ingsun duweni pangarep bisa nggayuh panylametan, kang lire bisa dadi kekuwatan...

Read more
18
July
Piye Kabare Buku Sastra Jawa?

BPSB2D - Sastra bisa gawe urip luwih antep. Tulisan lan crita bisa njembarake wawasan pamaca. Maneka warna tulisan sastra ing basa Indonesia wis akeh ...

Read more
17
July
Korining Jagad Kang Wus Tinarbuka

Boyolali, 17 Juli 2018 - Srengenge kang wis makaping kaping jumedhul saka brang wetan, angslup ing sisih kulon andadekake jaman owah. Owah owahane jam...

Read more
16
July
Sesanti Bapa Gubernur Jateng “Para Guru Mari Kita Ajarkan Budi Pekerti Pada Anak-Anak Kita”

Semarang  – Lumantar akun twitter @ganjarpranowo panjenenganipun Bapa Gubernur Jawa Tengah paring sesanti “Buat seluruh pelajar, pagi ini (16/7) hari ...

Read more
15
July
Kabupaten Boyolali Pamer Tari Rampak Buto Gedruk Ing Festival Desa Wisata

Ungaran, Festival Desa Wisata – Ana ing Festival Desa Wisata sing dianakake ing Alon-Alon Wetan Ungaran, Kabupaten Semarang rikala tanggal 14-15 Juli ...

Read more
15
July
Adat Tradisi Sesaji Réwandha Lan Nyadran Sendang Dadi Paket Wisata Ing Désa Wisata Kandri Kota Semarang

BPSB2D, Ungaran – Pamaréntah Propinsi Jawa Tengah kasengkuyung déning Pamaréntah Kabupaten Semarang nganakake adicara Festival Desa Wisata Jawa Tengah...

Read more
13
July
FLS2N SMP Kanggo Mbentuk Kapribaden Lan Karakter Siswa

BPSB2D, Semarang - Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP taun 2018 Tingkat Provinsi Jawa Tengah kawiwitan tanggal 12 Juli 2018 mapan ing ...

Read more
11
July
Cacah 12 SMA /SMK Ing Jawa Tengah Cancut Taliwanda Ngrembakakake Seni Tradisi

BPSB2D, Semarang - Sekolah minangka saka guru seni tradisi perlu nguri-uri lan nyengkuyung seni tradisi ing Jawa Tengah amrih bisa ngrembaka. Jalaran ...

Read more
11
July
FLS2N SD Tingkat Provinsi Jawi Tengah wonten ing Surakarta

BPSB2D,SURAKARTA- Kirang langkung 210 siswa sekolah SD ngewakili 35 kabupaten kota ing provinsi jawi tengah ingkang sampun derek Festival Lomba Seni S...

Read more
10
July
SMA Negeri I Wuryantoro Wonogiri Arep Nganake Pelatihan Tari Kethek Ogleng

BPSB2D, Semarang –  Kanggo nguri-uri lan ngrembakakake seni lan budaya Jawa, SMA Negeri I Wuryantoro Kabupaten Wonogiri bebarengan karo Balai Pengemba...

Read more
10
July
Borobudur Internasional and Art Performance Festival 2018

MAGELANG, (06/07/) Wonten ing adicara Borobudur internasional art and performance festival ingkang manggen ing  taman lumbini kompleks Candi Borobudur...

Read more
More
Berita Terbaru

Berita Pilihan

Semarang  – Lumantar akun twitter @ganjarpranowo panjenenganipun Bapa Gubernur Jawa Tengah paring sesanti “Buat seluruh pelajar, pagi i...

Read more

  BPSB2D (18/7) - “Hamung kanthi golek kasuwungan sampurna ing gunung, ingsun duweni pangarep bisa nggayuh panylametan, kang lire bisa...

Read more

Web  Balai Pengembangan Seni Budaya tuwin Bahasa Daerah Prov. Jateng saged dipun akses wonten ing alamat :  http://bahasa.pdkjateng.go....

Read more

Jakarta, Kemendikbud - Pemerintah nyiapake Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1 triliun kanggo ningkatake lan ngrembakakake kabudayan. Dana k...

Read more

1.) Tari Serimpi Tari Serimpi merupakan tari l jawa klasik yang berasal dari Surakarta. Pada awalnya, tari Serimpi dibawa oleh Kesul...

Read more

BPSB2D - Sastra bisa gawe urip luwih antep. Tulisan lan crita bisa njembarake wawasan pamaca. Maneka warna tulisan sastra ing basa Indo...

Read more

Visi

"Menjadi Laboratorium Pengembangan Seni Budaya dan Bahasa Daerah di Jawa Tengah"

Misi

  1. Meningkatkan aksesbilitas pengembangan seni budaya dan bahasa daerah;
  2. Meningkatkan kualitas pengembangan seni budaya dan bahasa daerah;
  3. Meningkatkan mutu pengelolaan pengembangan seni budaya dan bahasa daerah.

Live Twitter