Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.
Sunday, 08 July 2018 16:57

Gelar Seni Setuponan Kaping-49 Ing Dalem Prangwedanan Wewengkon Pura Mangkunegaran

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
img : Balai Pengembangan Seni Budaya dan Bahasa Daerah img : Balai Pengembangan Seni Budaya dan Bahasa Daerah

BPSB2D, Surakarta – Adicara Setuponan ingkang  dipun wontenaken ing Dalem Prangwedanan Wewengkon Pura Mangkunegaran Surakarta meniko awujud pagelaran seni tuwin kabudayan ingkang ajeg dipun wontenaken saben 35 dinten. Seni tuwin kabudayan ingkang dipun gelar inggih menika seni tuwin kabudayan Indonesia mliginipun seni kabudayan Jawa. Adicara Setuponan 7 Juli 2018 menika kaleres ingkang kaping-49.

Seni ingkang dipun gelar kalawau dalu inggih meniko :

  1. Tari Gambyong Pangkur saking Sanggar Cannaya Paguyuban Seni budaya Jakarta;
  2. Tari Golek Montro saking Sanggar Cannaya Paguyuban Seni budaya Jakarta;
  3.  Tari Tari Retno Tanding saking Sanggar Cannaya Paguyuban Seni budaya Jakarta; tuwin
  4. Tari Bandayudha saking Sanggar Langenprojo Pura Mangkunegaran Surakarta.

Setuponan ing Dalem Prangwenanan Wewengkon Pura Mangkunegaran Surakarta menika minangka pengetan miyosipun (hari lahir-red) KGPAA Mangkunegara IX ing dinten Setu Pon. Namung ing wulan tartamtu kadosdéné wulan Ramadhan adicara menika mboten kawontenaken.

 

Read 173 times Last modified on Monday, 09 July 2018 02:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.